Aktuellt på energikontoret

Energikontoret nu inom Region Jönköpings Län

Vid årsskiftet bytte Energikontoret huvudman, från Swerea Swecast till Region Jönköpings län. Därmed har våra adress- och kontaktuppgifter ändrats.

Läs mer... »

Större marknad för biogas i länet

Jönköpings län har goda förutsättningar för att bli självförsörjande på förnybara drivmedel där biogas utgör ett intressant perspektiv. Länet har stora avfallsresurser som användas för att producera bl.a. biogas. Just nu driver vi projektet Kraftsamling Biogas II.

Läs mer om projektet »

Energikontoret blir nod

Energikontoret jobbar nu med att upprätta Regionala noder för energikartläggningsstöd. Noderna ska guida och stötta små och medelstora företag i att systematiskt arbeta med energifrågor och energieffektivisering och att de sedan ska söka energikartläggningsstöd.

Läs mer om projektet »

Vad är Energikontor Norra Småland?

Energikontor Norra Småland är ett av flera regionala energikontor i Sverige. Vi är en icke vinstdrivande organisation som verkar för att regionen ska nå sina energi- och klimatmål. Energikontoret är också en viktig aktör för att informera och utbilda viktiga målgrupper i energifrågor. Verksamheten är väl förankrad i regionen med uppslutning från samtliga kommuner, Regionförbundet, Länsstyrelsen och landstinget. Läs mer om vår verksamhet.